menu

Member

Lecturer

Menaka DE ZOYSA

E-mail:menaka @ nano.kuee.kyoto-u.ac.jp

 

Assistant Professor

Takuya INOUE

E-mail:t_inoue @ nano.kuee.kyoto-u.ac.jp

 

 

M2

Kazuki NIGO

Keisuke YOSHIDA

M1

Naoya NOGUCHI

Takuji NISHIMOTO

 

B4

Kenji OGAWA

Taro HIRAO